Tervetuloa Urho Kekkosen arkistoon!

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen perusti elokuussa 1970 Tasavallan Presidentin Arkistosäätiön, jonka tarkoituksena on Kekkosen sanoin: ”luovuttamastani ja muusta kirjallisesta aineistosta muodostaa arkisto ja ylläpitää sitä historian tutkimuksen edistämiseksi”.

Uutisia ja ajankohtaista:

1.9.2021

Vetoomus: Kansakunta vaarassa menettää muistinsa

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pääraaka-aineet koostuvat monipuolisista ja laajoista arkistolähteistä. Suomeen on luotu historian kuluessa korkeatasoinen tutkimusta ja kansalaisia palveleva yksityisarkistojen verkosto. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistot ovat vuosikymmenten saatossa keränneet, järjestäneet ja tarjonneet tutkimuksellisesti arvokasta yksityistä asiakirja-aineistoa eri tieteenalojen tutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Kansan Arkiston, Keskustan ja maaseudun arkiston, Porvarillisen Työn Arkiston, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston, Suomen Urheiluarkiston, Svenska centralarkivetin, Toimihenkilöarkiston, Työväen Arkiston ja Urho Kekkosen arkiston pitkäjänteisen työn tuloksensa arkistojen asiakkailla on mahdollisuus lähestyä Suomen ja lähialueidemme historiaa monien aineistokokonaisuuksien ja näkökulmien kautta. Yksityiset keskusarkistot ovat viime kädessä niitä muistiorganisaatioita, joiden tehtävänä on tallettaa yhteistyössä kansalaisten kanssa sellaistakin tietoa, joka tässä ajassa jää näkymättömäksi tai valtavirran marginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu vain menneisyyden tallentamiseen ja nykyhetken tiedontarpeisiin – on myös varauduttava tulevaisuudessa esitettäviin kysymyksiin.

Vuonna 2019 Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistoissa säilytettiin yli 56 hyllykilometriä arkistoaineistoa ja niihin tehtiin yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 valtionapua myönnettiin yksityisille valtionapuarkistoille mukaan lukien Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtionavustusten arvioidaan laskevan vähintään 10 prosenttia ja ilman kompensaatiota huomattavasti enemmän. Taustalla on sekä veikkausvoittovarojen väheneminen että koronan vaikutukset valtiontalouteen. Leikkaukset kohdistuvat yksinomaan arkistojen henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa jo ennestään vähien henkilöresurssien karsimista, aukioloaikojen supistamista ja pahimmillaan jopa toiminnan lakkaamista. Valtionavun heikennykset heijastuvat väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita. Yksityisarkistot eivät ole passiivisia aineistovarastoja, vaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kautta arkistot ovat keskeinen osa tutkimuksen infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset eivät vahingoita vain kulttuuriperintöorganisaatioita itseään, vaan meitä kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitsevia käyttäjiä ja samalla koko yhteiskuntaa. Muistiorganisaatioiden toimintaedellytysten rapauttaminen vaarantaa kansakunnan muistin, itseymmärryksen ja monipuolisen omakuvan.

Me allekirjoittaneet vetoamme päättäjiin Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tieteen rahoituksen on oltava kaukokatseista, ennakoitavaa ja turvassa poliittisten suhdanteiden muutoksilta.

Aalto, Sirpa

dosentti

Markkola, Pirjo

professori

Aaltonen, Jouko

dokumenttielokuvantekijä, tutkija, dosentti

Mattila, Markku

dosentti (TAU), erikoistutkija

Ahde, Hilkka

lastentarhanopettaja, omaishoitaja

Meinander, Henrik

professori

Ahlbäck, Anders

docent, biträdande lektor

Michelsen, Karl-Erik

professori

Ahlskog, Markus

professori

Mikkilä, Timo

FT

Ahlsten, Marjo

YTT, lukion historianopettaja

Mikkonen, Simo

dosentti

Ahtiainen, Pekka

FT

Muuri, Jouko

Työväen Sivistysliiton pääsihteeri

Ahvenainen, Jorma

professori

Myllyniemi, Satumaarit

FM, tohtorikoulutettava

Arajärvi, Pentti

professori

Mäkelä-Alitalo, Anneli

FT, dosentti

Aunola, Sirkka

LitT

Määttä, Vesa

FT, historiantutkija

Bergholm, Tapio

FT, dosentti

Niemi, Mari K.

dosentti, tutkimusjohtaja

Clerc, Louis

professori

Nieminen, Teemu

teol. kand.

Drufva, Juha

toimittaja-tietokirjailija

Niinimäki, Jukka

FM

Ekberg, Henrik

pol.dr, historiker

Niinistö, Jussi

FT, dosentti

Ekholm, Kai

FT, tutkija, tietokirjailija

Niiranen, Pekka

TT, dosentti, toimittaja

Elo, Kimmo

dosentti, erikoistutkija

Nikula, Riitta

professori emerita

Eloranta, Jari

professori

Nordenstreng, Kaarle

professori emeritus

Endén, Rauno

FM, kustannustoimittaja emeritus

Nummela, Ilkka

professori

Enäkoski, Timo

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys

Numminen, Jaakko

ministeri

Eskola, Seikko

professori emeritus

Nykänen, Panu

FT, dosentti

Flink, Toivo

FT, dosentti

Ojala, Jari

professori

Franck, Michael

dokumentaristi

Olsson, Pia

yliopiston lehtori, dosentti

Gustafsson, Robin

professori

Orrman, Eljas

arkistoneuvos emeritus, professori

Haapala, Pertti

professori

Outinen, Sami

vieraileva tutkija

Haggrén, Heidi

projektikoordinaattori

Paakkinen, Reetta

toimittaja ja tietokirjailija

Hajanti, Helena

taiteen maisteri

Paavilainen, Marko

FT, dosentti

Halmesvirta, Anssi

dosentti

Pakkanen, Esko

metsänhoitaja

Hanka, Heikki

taidehistorian professori

Palanterä, Jaana

Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja, kustannuspäällikkö

Heikkinen, Reijo

professori, tietokirjailija

Paloheimo, Heikki

professori emeritus

Heimo, Anne

professori

Palosaari, Airi

Työväen Akatemian rehtori

Hentilä, Marjaliisa

dosentti

Parpola, Antti

VTT, vanhempi asiantuntija

Hentilä, Seppo

professori emeritus

Pellinen, Sulevi

tietokirjailija

Herlin, Antti

liikemies

Peltonen, Matti

professori emeritus

Hetemäki, Ilari

päätoimittaja

Peltonen, Ulla-Maija

dosentti, tietokirjailija

Hiekkanen, Markus

professori, tietokirjailija

Pesu, Jukka

VTT, tutkija

Hietaniemi, Erkki

FM

Pietiläinen, Terhi

museonjohtaja

Hjerppe, Riitta

professori emerita

Pietiäinen, Jukka-Pekka

dosentti

Hokkanen, Kari

professori

Pleiss, Detlev

doctor

Hollsten, Laura

docent

Pohjola, Marja

sektorijohtaja emerita

Horelli, Laura

Meisterschülerin Bildende Kunst

Pohjola, Raimo

arkistoneuvos emeritus

Huhta, Aleksi

tutkijatohtori

Puhakka, Sirpa

toimittaja, tietokirjailija

Huttula, Tapio

FT, vanhempi neuvonantaja

Puntanen, Pia

asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muisti

Häikiö, Martti

professori, historiantutkija

Puro, Laura

VTM, tutkimuspäällikkö

Häkämies, Kari

kirjailija

Puumala, Ensio

FM

Hölttä, Kalevi

OTT, dosentti

Pyhälä, Mikko

suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija

Ikäheimo, Seppo

professori

Rantala, Jukka

professori

Ilvonen, Thomas

lääketieteen lisensiaatti

Rautkallio, Hannu

dosentti

Isohookana-Asunmaa, Tytti

VTT

Reenkola, Kaarina

FT

Itkonen, Hannu

professori

Remes, Matti

FM, rehtori emeritus

Jalagin, Seija

FT, dosentti, yliopistonlehtori

Rentola, Kimmo

professori

Jauhiainen, Jyrki

asiamies, Väinö Tannerin säätiö

Reuna, Risto

VTT, historiantutkija

Jokinen, Jyrki

KT, VTT

Riihimäki, Paula

event manager

Jokinen, Saana-Maria

tietokirjailija

Rislakki, Jukka

toimittaja, tietokirjailija

Juntunen, Alpo

professori emeritus, dosentti

Roiko-Jokela, Heikki

FT, dosentti, yliopistotutkija

Junila, Marianne

FT, dosentti

Roselius, Aapo

FD

Jäppinen, Jouni

FM

Ruismäki, Liisa

FM, kotiseutuneuvos

Kalleinen, Kristiina

dosentti

Ruotsala, Helena

FT, professori

Kallioinen, Mika

yliopistolehtori

Rusi, Alpo

VTT, suurlähettiläs emeritus

Kanervo, Pirkko

FT

Ruusunen, Aimo

FT

Kanerva, Juha

toimittaja, tietokirjailija

Räsänen, Marika

dosentti

Kangaspuro, Markku

Aleksanteri-instituutin johtaja

Saarela, Tauno

dosentti

Kanto, Anneli

kirjailija, YTM

Saaritsa, Sakari

apulaisprofessori, akatemiatutkija

Karimäki, Jenni

VTT

Sahari, Aaro

FT, tutkija

Karonen, Petri

professori

Salmi, Pentti

toimittaja emeritus

Karppinen, Vesa

historian väitöskirjatutkija

Sandberg, Timo

kirjailija

Katajisto, Kati

FT

Sarlin, Christer

urheilutoimittaja, tietokirjailija

Kauhanen, Jouni

dosentti

Savolainen, Ulla

muistitietotutkijoiden verkoston puheenjohtaja, yliopistotutkija, dosentti

Kaukiainen, Yrjö

professori emeritus

Schering, Tuomo

tutkija

Kekkonen, Jukka

professori

Seppälä, Mikko-Olavi

dosentti

Keskisarja, Teemu

dosentti, historioitsija

Sergejeff, Andrei

tietokirjailija

Kettunen, Pauli

professori emeritus

Sevillano, Annaleena

TM, hum. kand., väitöskirjatutkija

Kevin, Torbjörn

pol.mag.

Sevon, Cay

VTT

Kinnunen, Tiina

professori

Siltala, Aleksi

kustantaja

Kivinen, Jussi

FT, hovioikeuden presidentti

Siltala, Juha

professori

Kivistö, Kalevi

ministeri

Siltala, Sakari

FT, historiantutkija

Koivisto, Kaisa

FT

Silvennoinen, Oula

FT

Koivu, Matti Johannes

muusikko, historioitsija

Soikkanen, Timo

professori emeritus

Koivunen, Anu

professori

Sorsa, Irene

suomentaja

Koivunen, Leila

professori

Sorvari, Eija

Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja

Koivunen, Pia

FT, yliopistonlehtori

Sotejeff-Wilson, Kate

kääntäjä, PhD

Kokko, Timo

EKL:n toiminnanjohtaja

Strang, Johan E.

FT, dosentti

Kokkonen, Jouko

FT, toimituspäällikkö

Suhonen, Ville

elokuvaohjaaja, dokumentaristi, kirjailija

Korppi-Tommola, Aura

professori, historiantutkija

Sundqvist, Ulf

VTM, entinen SDP:n puheenjohtaja

Kortelainen, Anna

FT, kirjailija

Suodenjoki, Sami

Yliopistotutkija

Korteniemi, Savu E.

kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja

Suomi, Juhani

VTT, ulkoasiainneuvos, historioitsija

Korvajärvi, Päivi

professori emerita

Taavetti, Riikka

VTT, yliopistonlehtori

Kotimaa, Timo

varatuomari

Taipale, Ilkka

dosentti

Krekola, Joni

VTT, dosentti, tutkija

Taipale, Vappu

professori

Kuisma, Markku

professori emeritus

Talonen, Jouko

professori emeritus

Kujala, Antti

FT, dosentti

Tamminen, Seppo

FM, tutkija

Kuorelahti, Elina

FT, tutkijatohtori

Tarkiainen, Kari

professori, valtionarkistonhoitaja emeritus

Kuukkanen, Jouni-Matti

professori

Teerijoki, Ilkka

dosentti

Kuusanmäki, Jussi

FL

Tervo, Jari

kirjailija

Kuusi, Hanna

dosentti, yliopistonlehtori

Tiitta, Allan

FT, dosentti

Kyyrö, Jere

yliopisto-opettaja

Tikka, Marko

dosentti, Suomen Äänitearkisto ry:n puheenjohtaja

Kähkönen, Sirpa

kirjailija

Tuikka, Timo J.

FT, historioitsija, tietokirjailija, toimittaja

Kälviäinen, Mirja

FT, dosentti

Tuomioja, Erkki

VTT, dosentti

Kääriäinen, Seppo

ministeri

Tuomisto, Tero

kotiseutuveuvos

Lackman, Matti

professori

Tuovinen, Timo ”Tipi”

”musiikin sekakäyttäjä”

Lahtinen, Anu

apulaisprofessori

Turtola, Matti

professori emeritus

Lahtinen, Esa

arkistonjohtaja emeritus

Ukkola, Inka

FM, AmO, kulttuurisihteeri

Lalu, Liisa

FM, väitöskirjatutkija

Urpilainen, Kari

entinen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos

Lamberg, Juha-Antti

professori

Vahtola, Jouko

professori emeritus

Lehtinen, Lasse

puheenjohtaja, Väinö Tannerin säätiö

Vainio-Korhonen, Kirsi

professori

Lehtonen, Sami

puheenjohtaja, Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys

Vares, Vesa

professori

Leikola, Juhani

professori

Venho, Johanna

kirjailija, runoilija

Leino-Kaukiainen, Pirkko

dosentti

Vesikansa, Jyrki

toimittaja, tietokirjailija

Lemmetty, Markku

OTK, lakimies

Vihavainen, Timo

professori emeritus

Leppänen, Veli-Pekka

VTT, tutkija, toimittaja

Vilkuna, Kustaa

professori

Leskelä-Kärki, Maarit

dosentti, yliopistonlehtori, Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja

Virkkunen, Janne

päätoimittaja emeritus

Levä, Ilkka

FT, dosentti

Virtanen, Rauli

tietokirjailija, toimittaja

Lievonen, Mikko

FT, tutkija, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja

Virtapohja, Kalle

FT, tietokirjailija, toimittaja

Liksom, Rosa

kirjailija, kuvataiteilija

Vuorenrinne, Antti

FM, päätoimittaja (eläkkeellä)

Lindholm, Sture

FM, historianopettaja, kirjailija, tohtorikoulutettava

Vuori, Timo

TT

Lintunen, Tiina

VTT, yliopistonlehtori

Välimäki, Reima

FT, dosentti

Louekoski, Matti

ministeri

Wallin, Stefan

FM

Lundén, Ari-Pekka

asiamies, Palkansaajien koulutussäätiö

Weiss, Holger

professor

Luukkanen, Tarja-Liisa

TT, FT, dosentti

Westerlund, Lars

professori emeritus

Lähteenmäki, Maria

professori

Wickström, Mats

docent

Löfström, Jan

apulaisprofessori

Wickström, Mika

kirjailija

Lönnfors, Sanna

tietokirjailija

Wuokko, Maiju

FT, yliopisto-opettaja

Lönnqvist, Bo

professori emeritus

Ylipiessa, Matti

FM, kustantaja

Mahlamäki, Tiina

dosentti, yliopistonlehtori

Zetterberg, Seppo

FT, professori emeritus

Mainio, Aleksi

FT, historiantutkija

Åberg, Veijo

FM, vanhempi asiantuntija

Manninen, Ohto

professori emeritus

Urho Kekkosen arkiston tutkijasalipalvelut ovat auki. Tutkija- ja vierailukäynnit 1.12.2021 saakka vain sopimuksen mukaan, jotta pystymme rajaamaan tutkijoiden määrää ja näin minimoimaan tartuntariskin.

Yhteydenotot sähköpostilla info@ukk-arkisto.fi 

Tutustu Urho Kekkosen arkiston sähköiseen arkistoon. Sähköisen arkiston suora osoite on: https://yksa.disec.fi/Yksa4/public/UKA/

UKK-arkisto kerää muistoja Urho Kekkosesta

Tapasitko sinä, isovanhempasi tai tuttusi presidentti Kekkosen? Tiedätkö Kekkoseen liittyvän tarinan, kaskun tai anekdootin? Miltä Kekkosen aika tuntui? Urho Kekkosen arkisto kerää Urho Kekkoseen liittyvää muistietoa ja tarinoita. Katso lisätiedot tästä!

Sylvin ja Urhon syntymästä 121 vuotta:

Selaa klikkaamalla nuolta

Urho Kekkosen arkisto