Aineistoja muualla

Urho Kekkosen julkaistu tuotanto (Kansalliskirjaston Doria-palvelu)

Aineisto käsittää Urho Kekkosen kirjoittaman (1914-1981) ja hänen elinaikanaan julkaistun tuotannon sekä Ari Uinon vuosina 1997-2000 toimittamat lähdejulkaisut. Se ei sisällä presidentin kuoleman jälkeen painettuja tekstejä eikä myöskään alkuperäisiä käsikirjoituksia, jotka ovat tutkittavissa Urho Kekkosen arkistossa. Palvelu on tuotettu Kansalliskirjaston ja UKK-arkiston yhteistyönä.

Yksityisten keskusarkistojen yhteistietokanta

Tietokantaan on ladattu myös Urho Kekkosen arkistossa säilytettävät kokoelmat arkistonmuodostajatasolla.

Urho Kekkonen Kansallisbiografiassa

Martti Häikiön kirjoittama lyhyt biografia-artikkeli.